Take Action Publications Press Room About Public Citizen Public Citizen Divisions Home
Promoting a sustainable energy future

JOIN US! |Take Action | Publications | About Energy Program | Contact Us
Search

For Keyword(s)
advanced search

Email Signup

Sign up for our free activist updates.

Napromienianie żywności: Aktualna sytuacja w Unii Europejskiej


 Oświadczenie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego przeciw napromienianiu żywności

 - click here -

 

Napromienianie żywności pozostaje mało znaną i marginalną praktyką  w Europie. Wzrasta jednak presja ze strony lobby nuklearnego, rządów państwowych i niektórych organizacji międzynarodowych, które popierają liberalną globalizację i ekspansję  międzynarodowych korporacji by rozprzestrzenić tę kontrowersyjną technologię na świecie. Konsumenci europejscy, drobni i średni producenci oraz wszyscy obywatele, którym zależy na ochronie środowiska i dobrej jakości żywności musza się zmobilizować by oprzeć się technologii napromieniania żywności i promować sprawiedliwy, a także  zrównoważony system zasobów żywności.

W lutym 1999 została wydana Dyrektywa Ramowa 1999/2/CE odnośnie napromieniania żywności. Stwierdza ona, że wszystkie napromieniane produkty spożywcze muszą być oznakowane, a zakłady napromieniania powinny znajdować się pod kontrolą kompetentnych władz w każdym kraju. Lista produktów spożywczych, które można poddawać napromienianiu musi być zatwierdzona zarówno przez Parlament Europejski (PE) jak i Radę Europejską zanim zostanie wprowadzona w życie we wszystkich krajach członkowskich. W grudniu 2002 roku, Parlament Europejski przeciwstawił się rozszerzeniu pierwotnej listy produktów spożywczych, które mogą być poddawane jonizującej radiacji. Ta pierwotna lista zawiera przyprawy, suszone zioła aromatyczne i suszone warzywa. Do czasu, gdy Rada zatwierdzi tę listę, każdy kraj Unii ma swoją własną listę produktów spożywczych, które zgodnie z prawem mogą być napromieniane. Tak wiec, Belgia, Francja, Włochy, Holandia, Wielka Brytania i większość nowych członków UE pozwalają na napromienianie dość dużej liczby produktów, w tym kurczaków, ziemniaków, cebuli, żabich udek, warzyw i owoców. Warto zaznaczyć, że Parlament Europejski zgodził się, że będzie polegał na swoich własnych badaniach czy napromieniane produkty spożywcze są bezpieczne dla zdrowia, raczej niż na badaniach pochodzących z Światowej Organizacji Zdrowia.

Decyzja powzięta przez Parlament Europejski zatrzymała ekspansję powstawania zakładów napromieniania żywności w Europie, która nabrała szybkiego tempa w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Niemniej jednak, lobby nuklearne bardzo stara się o to by napromienianie żywności stało się standardem dla światowych zasobów żywności. Zwolennicy chcą użyć potężnej broni jaką jest harmonizacja handlu. Według Światowej Organizacji Handlu (WTO), kraje nie mogą przeciwstawiać się importowi napromieniowanych produktów, jeśli ich niebezpieczeństwo dla konsumpcji przez człowieka nie jest bezspornie udowodnione naukowo.

Światowa Organizacja Handlu i Codex Alimentarius nie powinny być wykorzystywane do obniżania standardów bezpieczeństwa żywności. Musimy walczyć o nasze prawo do bezpiecznej i pełnowartościowej żywności i do ochrony środowiska.

Lista kontaktów dla chętnych do działania w Europie:

François Veillerette, Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures (MDRGF), Francja  mdrgf@wanadoo.fr  33 344827037

    » cmep | foodsafety | eu | radfood | pol


Because Public Citizen does not accept funds from corporations, professional associations or government agencies, we can remain independent and follow the truth wherever it may lead. But that means we depend on the generosity of concerned citizens like you for the resources to fight on behalf of the public interest. If you would like to help us in our fight, click here.


Publications
Join | Contact PC | Contribute | Site Map | Careers/Internships| Privacy Statement