Take Action Publications Press Room About Public Citizen Public Citizen Divisions Home
Promoting a sustainable energy future

JOIN US! |Take Action | Publications | About Energy Program | Contact Us
Search

For Keyword(s)
advanced search

Email Signup

Sign up for our free activist updates.

Rolnictwo przemysłowe: nasza żywność jest zagrożona!

Farmy przemysłowe to przedsiębiorstwa chowu kilku tysięcy tuczników, zakłady, gdzie ogromna liczba kurczaków ścieśniona jest w kojcach zajmujących powierzchnie wielkości boiska piłki nożnej, mleczarnie z 100 000 krów, które nigdy nie widza światła dziennego, rzeźnie, gdzie zabija się 90 kurczaków na minutę. Koncentracja i industrializacja produkcji żywności w Stanach Zjednoczonych osiągnęła poziom, niewyobrażalny dla Europejczyków. Niemniej jednak, produkcja zwierząt hodowlanych w Europie staje się coraz bardziej zdominowana przez produkcję przemysłową, kontrolowaną przez kilka ogromnych, międzynarodowych korporacji. Nie mają one żadnego poszanowania dla środowiska, praw człowieka i dobrostanu zwierząt.

W kierunku monopolu żywnościowego

Kilka międzynarodowych korporacji dominuje obecnie sektor rolno-spożywczy. Na przykład, firmy Smithfield, Archer Daniel Midlands i Cargill można znaleźć w wielu miejscach świata - w USA, Brazylii i Polsce. Za dobrze znanymi i popularnymi w danym kraju markami często kryją się wielkie konglomeraty o wątpliwych praktykach społecznych i nie wykazujące dbałości o środowisko. Te wielkie korporacje połykają mniejsze firmy o znanej w swoich krajach reputacji i używają ich do dalszej ekspansji międzynarodowej. Ponadto, prowadzą drapieżczą strategię, zmuszającą drobnych rolników do stania się podległymi kontraktorami, hodującymi i zabijającymi zwierzęta dla korporacji międzynarodowych, które kontrolują ceny. Doprowadza to wielu rolników do ruiny finansowej.

Farmy przemysłowe = zagrożenie środowiska

Niektóre regiony Europy już doświadczają skutków rozprzestrzeniania się farm przemysłowych. Farmy przemysłowe, zwane tez “Zamkniętymi Przedsiębiorstwami Tuczu Zwierząt” (CAFO), zupełnie ignorują dobrostan zwierząt i używają antybiotyków, aby poradzić sobie z chorobami rozprzestrzeniającymi się w niekontrolowany sposób, niczym ogień, w zatłoczonych pomieszczeniach. Te ogromne przedsiębiorstwa chowu zwierząt zanieczyszczają rzeki i powietrze. Już od kilku lat farmy przemysłowe rozpowszechniają się w Europie Środkowej i Wschodniej, a w szczególności w Polsce i Rumunii. Firmy wielkiego agrobiznesu wykorzystują trudne warunki społeczne tych krajów i struktury rolne pozostałe po poprzednim ustroju. Społeczności wiejskie w Polsce już są bardzo dotknięte nadmierną ilością gnojowicy generowanej przez farmy przemysłowe, które zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę. Poświęca się obszary wiejskie w imię wydajności i zysku.

Niezdrowa żywność

Niezdrowe jedzenie jest bezpośrednim skutkiem metod stosowanych na farmach przemysłowych. Żywność pochodząca z farm przemysłowych nie ma dobrego smaku i jest mocno przetworzona, przez co staje się mniej wartościowa odżywczo, lub wręcz szkodliwa. Produkcja żywności po możliwie jak najniższych kosztach prowadzi do metod produkcji, które mogą mieć katastrofalny wpływ na ludzkie zdrowie. Roślinożerne krowy zmieniają się w kanibali, co powoduje chorobę wściekłych krów. Kurczaki są chowane w zatłoczonych kojcach, a jednocześnie pojawiają się przypadki epidemii ptasiej grypy. Tuczniki żyją w takim zatłoczeniu i brudzie, że do ich paszy zapobiegawczo dodaje się antybiotyków, na które bakterie uodparniają się. Bakterie te stają się, więc bardziej niebezpieczne dla ludzi. Żywność lokalną i żywność pochodzącą ze zrównoważonych farm rodzinnych coraz trudniej znaleźć w sklepach, co zagraża różnorodności kultury żywieniowej.

Wyzysk społeczny i bezrobocie

Rolnictwo przemysłowe stwarza nisko opłacane miejsca pracy i doprowadza wiele rodzinnych gospodarstw rolniczych do bankructwa. Ponadto, lokalne przetwórnie także znikają i zostają zastąpione przez kilka zcentralizowanych korporacyjnych jednostek. Na przykład, tysiące rzeźni znikło na przestrzeni ostatnich 20 lat w Europie.

Farmy przemysłowe musza być powstrzymane!

Farmy przemysłowe niszczą środowisko, zdrowie ludzi i strukturę zatrudnienia. Potrzebujemy silnych środków ochrony przed ich ekspansją w Europie. Z drugiej strony, zrównoważone farmy rodzinne powinny być promowane, aby drobni rolnicy, którzy produkują zdrową i pełnowartościową żywność mogli godziwie zarobić na życie. To najlepszy sposób by zatrzymać rolnictwo przemysłowe.


    » cmep | foodsafety | eu | eucafo | pol


Because Public Citizen does not accept funds from corporations, professional associations or government agencies, we can remain independent and follow the truth wherever it may lead. But that means we depend on the generosity of concerned citizens like you for the resources to fight on behalf of the public interest. If you would like to help us in our fight, click here.


Publications
Join | Contact PC | Contribute | Site Map | Careers/Internships| Privacy Statement